Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti fermerlərə xəbərdarlıq edib

Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti fermerlərə xəbərdarlıq edib
December 12
10:44 2017

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Nəzarəti Xidməti fermerlərə xəbərdarlıq edib.

 

Nazirlikdən “APA-”ə verilən məlumata görə, xüsusi təhlükəli zərərvericilərdən olan mərmər bağacığının (Halyomorpha halys Stal) müxtəlif meyvə, tərəvəz və bəzək bitkilərinə kütləvi zərər vurması MDB məkanında ilk dəfə 2015-ci ilin payız aylarında Soçi şəhərində müşahidə olunub. Az sonra zərərvericinin Gürcüstanın müxtəlif ərazilərində fındıq , eləcə də digər kənd təsərrüfatı bitkilərinə ciddi ziyan vurduğu aşkar olunub.


2016-cı ildə aparılmış müşahidələr zamanı bu zərərvericilərin Rusiyanın Qara sahillərində və Abxaziyada meyvə ciddi zərər vurduğu, meyvələri yararsız hala saldığı müəyyən edilib. Mərmər bağacığının Abxaziyanın Qulripşski və Suxumi rayonları ərazisində kütləvi çoxalması nəticəsində , fındıq, qoz, şaftalı və naringi ağaclarına ciddi ziyan dəyib.


Zərərli növün əsas vətəni Cənub-Şərqi Asiya, Çin, Yaponiya, Tayvan və Vyetnamdır. İlk dəfə 1996-cı ildə ABŞ-ın bütün ərazilərində müşahidə olunduğu və məhsuldarlığı aşağı saldığı üçün xüsusi təhlükəli zərərverici elan olunub.

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Nəzarəti Xidməti adıçəkilən zərərvericinin Rusiya və Gürcüstan ərazilərində geniş yayıldığını və Azərbaycan ərazisində də yayılma təhlükəsinin olduğunu nəzərə olaraq, əhaliyə diqqətli olmağı və bənzər zərərverici müşahidə edildikdə Dövlət Xidmətinin yerli qurumlarına müraciət etməyi tövsiyə edir.


Bununla əlaqədar olaraq Dövlət Xidmətinin yerli strukturları gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər və bölgədə bu zərərvericinin yayılma təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə müşahidə və maarifləndirmə tədbirlərinə başlayıblar.


Mərmər bağacığı polifaqdır, bir çox bitkilərlə, o cümlədən  meyvə ağaclarından, alma, armud, ərik, şaftalı, , əncir, fındıq və sitrus bitkilərinin bütün , tənək, tərəvəz bitkilərindən pomidor, xiyar və bibər, eləcə də bəzək və dekorativ  bitkilərin bütün ilə qidalanaraq ciddi zərər vurmaq qabiliyyətinə malikdir. Alma və armud ağaclarında nekroz əmələ gətirir və meyvələri yararsız hala salır. Fındıq və qoz ağaclarında meyvələrin inkişafı dövrünə zərər vurmaqla  məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətcə pisləşməsinə səbəb olur.


edək ki, mərmər bağacığı yarimsərtqanadlılar (Hemiptera) dəstəsinin  pentatomidlər (Pentatomidae) fəsiləsinə aiddir. Yaşlı fərdlərin rəngi qəhvəyidir. Bel və baş nahiyəsi spesifik mərmərəbənzər naxışlarla örtülüdür ki, adlandırmada bu əlamət nəzərə alınıb. Bədənin aşağı hissəsi ağımtıl  və ya ağ rəngdədir. Bədən quruluşu armudvari olmaqla, yığcam formada 12-17 mm təşkil edir.


Yetkin fərdləri aprel ayının əvvəllərindən etibarən qışlama yerindən çıxır və qidalanma üçün mənbəyi axtarır. Qidalanma dövrü 1-2 həftə davam edir. Dişi fərd yarpaqların alt hissəsində 1,3-1,6 mm ölçüdə 20-30 ədəd yumurta qoyur. Yumurtalar  ağ kürə şəklində olur. Əlverişli şəraitində üç nəsil vermə qabiliyyətinə malikdir. I nəsil, əsasən may-iyun, nəsil iyun-avqust və III nəsil isə avqust-oktyabr aylarında inkişaf edir.


Çoxillik təcrübələrə əsaslanaraq, zərərverici ilə mübarizə zamanı kimyəvi mübarizədən istifadə olunması tövsiyə edilir və bu ən səmərəli mübarizə tədbirləri sayılır.

Lyambda siqalotrin və bifentrin tərkibli insektisidlər zərərverici əleyhinə səmərəlidirlər. Karate Zeon (lyambda siqalotrin) – 1 ton suya 1 litr (1 l/ha) əlavə olunur və mövsüm ərzində 2 dəfə tətbiq edilir, preparatın təsiri 14 gün davam edir.


Talstar (bifentrin) insektisidindən 1 ton suya 1,2 litr (1,2 l/ha) əlavə edilir və vegetasiya dövründə 1 dəfə istifadə olunur. Bu preparatlar yaz mövsümündə daha səmərəlidirlər

Tags
112131417220201633056acaclaradadlandaftalağaclarAlalınalınıbalmaalmaqaltAPAaprelarmudasiyaaşkaravqustaxtaraxtarırayayıayınınaylaraylarındaazAzərbaycanbağbağlarıbağlarınabarizbaşbaşlayıblarBelBədənbəzəkbibərbirbitkilbubununlacənubciciddidahaDardavamdbirldekorativdənDənizdəstdəstədəyibDidigərdiqqətliDişDövləteconomicsedəedəkedibedilibediliredirElelaneləetibaretməetməyiələləəlləəllərindəənərərəərəbəəriərininətiətinətininəvəzfacebookfermerlFermerlərfəsilfitosanitarFındıqformadagenigətirirgörgünGürcüstanınhalahaliyhisshissəhissəsihsuldarlhsulunIIIIIililinilkistifadkarkaratekeyfiyykəndkiklindKürkütləviLamlarlaleyhinLilidirllitrlumatalverimaariflmalikdirMDBmeyvəmeyvələrimeyvələrinməkanməkanıməkanındaməlumatamənbəyiMMmübarizəmübarizədəmüəyyənmüraciətmüşahidəMüxtəlifnazirlikdNazirlikdənnazirliyindirilmindirmnəsilnəticənəzarətininnövnövlərinövüoktyabrolanolaraqolduolmaqlaolunduolunmasolunubolunuroluroxillikPAYpayıpayızpomidorpreparatqabiliyyQARqaraqarşısıqeydQəhvəQəhvəyiQidaqidalanmaqışQonşuqoyurqozquruluquruluşuqurumlarraitindrayonlarrazilrazisindrbaycanrdarlrejiminrəngdərininrkiblirusiyarusiyanRusiyanırvericilrzindsahillsalırsaysayısayılırsəbəbsəmərəlisininSitrusSoçisonrastrukturlarSuyatayvantəcrübətədbirləritədbirlərintəhlükəlitərtərəvəztərkiblitəsiritəşkiltətbiqtinintirirtonvarverilveriləverilənVIvurduvurduğuvurmaqvurmaqlavurmasxəbərdarlıqXidmətiXidmətininxiyarxurmayayanyanındayaponiyayararsYararsızyarpaqlaryaşYAYyayıYazyerindyerindəyerindənyerliyidiryumurtayumurtalarzamanzərərzərərliziyan
Paylaş

0 Şərh

Şərh Yoxdur!

Heç Bir Şərh Yoxdur,Şərh Əlavə Etmək İstəyirsiniz?

Şərh Əlavə Et

Write a Comment

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: