Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

Bu günədək Azərbaycan İpoteka Fonduna büdcədən 366 mln. manat daxil olub

Bu günədək Azərbaycan İpoteka Fonduna büdcədən 366 mln. manat daxil olub
December 27
14:50 2017

2017-ci ərzində İpoteka Fondu (AİF) tərəfindən ipoteka istiqrazlarının emissiyası vasitəsilə 26 mln. manat məbləğində vəsait cəlb edilib, dövriyyədə olan 6 mln. manat məbləğində əsas borc üzrə ödənişlər həyata keçirilib.

 

Fonddan “APA-Economics”ə verilən xəbərə görə, ümumilikdə, 2009-cu ilin may ayından başlayaraq tərəfindən istiqrazların 13 buraxılışı həyata keçirilib, cəlb edilmiş vəsaitlərinin həcmi 65 mln. çatıb.

 

Bu vəsaitlər adi ipoteka kreditlərinin (2 ilədək müddətinə, illik 8%) maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Hazırda Fondun dövriyyədə olan istiqrazlarının həcmi 34,6 mln. manatdır, bu da daxili qiymətli kağızlar bazarının mühüm hissəsini təşkil edir. 2017-ci ilin dövlət büdcəsindən Fonda 0 mln. manat məbləğində vəsaitin ayrılması nəzərdə ki, artıq bu vəsait tam həcmdə Fondun hesabına daxil edilib. Ümumilikdə, 200-2017-ci illər ərzində dövlət büdcəsindən AİF-ə 366 mln. manat məbləğində vəsait daxil olub.


İpoteka kreditləşməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, eləcə də əhalinin yaşayış sahələrinin seçim imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Fondun fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlərə müvafiq dəyişikliklər edilib, ipoteka kreditlərinin mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınmış yaşayış sahələri ilə yanaşı, o cümlədən qabaqcadan qeydiyyata alınmış yaşayış sahələrinin alınmasına verilməsi təmin edilib, adi ipoteka kreditləri üzrə məbləğ 100 manatdan 10 manatadək artırılıb, yaşayış sahəsinin təmirli olmasına dair, eləcə də adi ipoteka kreditləri hesabına alınacaq yaşayış sahələrinin orta bazar qiyməti ilə bağlı tələb qaldırılıb.

 

Prezident İlham Əliyevin 2016-cı 22 iyun tarixli 940 nömrəli Fərmanı ilə “Elektron hökumət” portalında “Elektron ipoteka” sisteminin yaradılması və onun “Elektron hökumət” portalına inteqrasiyası, müvafiq dövlət qurumlarının informasiya sistemlərindən məlumatların bu sistemə ötürülməsi imkanının təmin tapşırılıb. Verilmiş tapşırıqların davamı olaraq prezidentin 2016-cı 24 noyabr tarixli 1126 nömrəli fərmanı ilə “Elektron ipoteka” sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib. Qeyd olunanlarla əlaqədar, AİF-də mövcud elektron sisteminin “Elektron hökumət” portalına inteqrasiya işləri tamamlanaraq, 01 avqust 2017-ci tarixindən əhalinin istifadəsinə verilib.

 

İpoteka kreditləşməsində AİF tərəfindən tətbiq olunan ciddi standartlar yüksək keyfiyyətli kredit portfelinin formalaşmasına zəmin yaradıb. Bu həm kənar auditor rəyində, həm də “Fitch Ratings” beynəlxalq reytinq agentliyi tərəfindən Fonda verilən kredit reytinqində (ölkənin suveren reytinqinə bərabər: BB+) öz əksini tapıb.

Tags
110013150220162224255506658adiagentliyiAlaliyyalınmasıAPAaradanArtıqartıratıatıbauditoravqustayayıayrıazAzərbaycanbağbaşbazarbazarıbazarınBeynəlxalqbərabərborcbubüdcəburaxcəlbciciddidadairDardavamdaxildaxilidəndəyişikliklərdildirilmDövləteconomicsedilibedilmedilməsiedilmiedirElelektroneləemissiyasələləənərərəəriərininətiətinətinifacebookfəaliyyətinifərmanfitchfondfondufondunfondunaformalagenigörgüngünəhalhalininhaqqhaqqıHazırdahesabhesabıhəcmihəmhəyatahisshissəhökumətikliklililəilədəkilinillərillikImimkanimkanıimkanlarimkanlarıimkanlarınıinformasiyainteqrasiyainteqrasiyasipotekairilibişləişləriistifadistifadəistiqrazlarkeyfiyyKeyfiyyətlikikmillkreditkreditlkreditlərikreditlərininlayaraqLiliyevinlumatlarlxalqmaksimalmaliyymaliyyəmanatmanatamanatadmanatdanMəlumatlarməlumatlarıminmirlimlnnacaqnarndirilmninnömrənömrəlinormativnoyabrnzimlolanolaraqolmasolmasıolmasınaolubolunanönOnunortaportalportalıportalındaportfelininpotekaprezidentprezidentinqabaqcadanqeydqeydiyyatqeydiyyataqeydiyyatıqiymətiqiymətliqurumlarratingsrbaycanreytinqreytinqindrininrzindsahəsahələrisaitinsaitlsasnamseseçimSənsənəsənədləsininsistemsistemisistemininsistemlstandartlarsuverentamtapıbtapşırılıbtapşırıqlartarixindtarixindətələtələbtəmintərtərəfindətərəfindəntəsdiqtəşkiltətbiqtutulubvarvasitverilveriləverilənverilibverilmverilməsiverilmivəsaitvəsaitinvəsaitlərxəbəryayanayaradyaradıbyaşyatayüksəkzəmin
Paylaş
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: