Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

Azərbaycanın təhsil tarixinə dəyərli töhfə – “İrəvanda milli maarifçilik mühiti”

Azərbaycanın təhsil tarixinə dəyərli töhfə – “İrəvanda milli maarifçilik mühiti”
January 15
15:44 2018

Bakı, 15 , AZƏRTAC

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Cəfər Cəfərovun və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Cəlal həmmüəllifi olduqları “İrəvanda milli maarifçilik mühiti” kitabı “Şərq-Qərb” mətbəəsində çapdan çıxıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və ədəbi irsə malik olan İrəvan şəhərində Azərbaycan maarifçilik hərəkatının yaranmasından və məsələlərindən edən bu dəyərli və sanballı nəşrin elmi redaktorları filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Buludxan Xəlilov və tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafadır. Kitaba professorlar Əjdər Ağayev, Hüseynzadə, Mahirə Nağı qızı və pedaqoji elmlər doktoru Həsən Bayramoğlu rəy veriblər.

Müəlliflər erməni şovinizmi əhatəsində İrəvanda fəaliyyət göstərən anadilli məktəblərimizin inkişaf xüsusiyyətlərindən və üzləşdiyi problemlərdən, bu məktəblərin pedaqoji kadrlarla təmin olunmasında böyük rol oynamış ocaqlarından . Nəşrdə, həmçinin milli kadrların hazırlanmasında böyük fədakarlıq göstərmiş və möhkəm iradə nümayiş etdirmiş ziyalılarımızın fəaliyyətindən söhbət açılır. Kitabda 1920-ci il noyabrın 29-da Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan tipli sovet məktəblərinin yaranmasında İrəvandakı azərbaycanlı qadınların ədəbi-mədəni və ictimai-siyasi həyatdakı rolundan, eləcə də erməni şovinistlərinin azərbaycanlı məktəblərinə maneçilik törətməsindən olunur. Eyni , İrəvanda əlifba islahatı (1922-1929-cu illər), İrəvan Türk Əlifba Komitəsi, İrəvan Pedaqoji Məktəbinin və İrəvan Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun tarixi barədə məlumatlar verilir. Kitabda İrəvan Pedaqoji Məktəbinin məzunlarının fəaliyyəti də . yanaşı, 1928-1937-ci illərdə Qərbi Azərbaycanda ( Ermənistanda) repressiyaya məruz qalmış azərbaycanlıların siyahısı, eləcə də orden və medallarla təltif edilmiş azərbaycanlıların siyahısı verilib.

Professor B.Xəlilov “İrəvanda milli maarifçilik mühiti”nə yazdığı “Ön söz”də kitabı yüksək qiymətləndirir: “1979-cu ildə Ermənistan SSR-də xalq təhsilinin tarixi ilə bağlı kitab çapdan çıxmışdır. Kitabın müəllifi B.A.Baqdasaryan Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan orta və barədə xeyli məlumat vermişdir. Ancaq Azərbaycan məktəblərindən və təhsilindən bu kitabda bir kəlmə də danışılmamışdır. Görünür ki, B.A.Baqdasaryan bunu məqsədli etmişdir. O, Ermənistanda orta və məktəblərin Azərbaycan dilində olmasını, maarifçilik mühitinin zənginliyini, bu sahədəki irəliləyişləri gizlətmişdir. Professor Cəfər Cəfərovun və dosent Cəlal “İrəvanda milli maarifçilik mühiti” adlı bu kitabı tariximizə bir töhfə kimi dəyərləndirilməlidir”.

Kitabdan Azərbaycanın tarixi ilə maraqlananlar, magistrlər, tədqiqatçılar və geniş oxucu kütləsi istifadə edə bilər.

AZERTAG.AZ :Azərbaycanın tarixinə dəyərli töhfə – “İrəvanda milli maarifçilik mühiti”

Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin

Tags
1529açılırAlialiyyallahverdiyevinancaqapdanazAzərbaycanAzərbaycandaAzərbaycanıAzərbaycanınazərbaycanlıazərbaycanlılarazərbaycanlılarıazərbaycanlılarınAZƏRTACbağbarbəhsbilərbininbirBizbubunubununlaCəfərovuncidadakarldandəbidəyərlidilinddoktoruDövlətdqiqatedəedənedibedilmiedirledirlərEleləelmlərErməniErmənistanErmənistandaetmişeyniələləəlilənərərəəriərininətiətləfəaliyyətfəaliyyətifədakarlıqfilologiyagenigörgöstərgöstərəgöstərənhakimiyyHBhəmhərhərəkatıhərəkatınınHəsənHKhsilininictimaiilillərindikiiradirəliləyişişıqlandırılıbislahatistifadkadrlarkadrlarlakəndkikitabKitabakitabdakomitKomitəKomitəsiLallaureatlidirlilovllifillifllumatlumatlarmagistrlmahirmalikmanemedallarlamədəMədəniMədəniyyətMəktəbininMəktəblərinməktəblərindəməktəblərininməlumatMəlumatlarməruzməsələMəzunlarMəzunlarınməzunlarınınmilliminMMMöhkəmmüəllifinazimndirilmndirirnistannistandaNiyyətnoyabrNoyabrınocaqlarolanolduqlarolmasolmasıolunmasolunmasıolunuronuordenortaoynamözpedaqojiproblemlproblemləprofessorprofessorlarqadınlarıqeydqədimQərbqiymətləndirirqızqlandrbaycanrbaycandarbaycanlRəyrimizinrininrlanmasrolrolundanrovunRüfətsahəsahədəsanballsəhvSənsiyahsiyasisöhbətsonrasovettarixtarixitariximiztarixintədqiqatTəhsiltəhsilindətəltiftəmintipliTürkVanvandavandakvarsaveriblveriblərverilibverilirverirvermiXalqxeylixəbəryanayanvaryaranmasyaranmasındayatdakyeniyükyüksəkzamandazənginziyalziyalılarzunlar
Paylaş
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: