Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

Elektron səhiyyənin əsas məqsədi əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir

Elektron səhiyyənin əsas məqsədi əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir
January 17
18:37 2018


Bakı, 17 yanvar, AZƏRTAC

İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyata keçid, informasiya texnologiyalarının ictimai həyatın bütün sferalarına nüfuz etməsi tibb sahəsinə də öz təsirini göstərib. Hazırda ölkənin səhiyyə tibb sahəsində gündəlik fəaliyyəti informasiya kommunikasiya texnologiyalarına (İKT) söykənir. İKT- səhiyyəyə inteqrasiyasının labüdlüyü hər kəs tərəfindən qəbul edilən danılmaz fakta çevrilib. , eyni dərəcədə, həm vətəndaşların yüksəkkeyfiyyətli təhlükəsiz tibbi xidmətlərlə təmin olunması sahəsinə, həm də kadrların səmərəli yerləşdirilməsi, statistik verilənlərin yığılması, qorunması, emalı ötürülməsini əhatə edən - tibbi tədqiqatların aparılması sahəsinə aiddir. Bütün bunlar isə, öz növbəsində, səhiyyənin kompleks informasiyalaşdırılması zərurətini aktuallaşdırır.

Dünya Səhiyyə Təşkilatı (DST) elektron səhiyyəni (e-səhiyyə) tibb səhiyyə sahəsində İKT-dən istifadə edilməsi kimi edir. Geniş mənada, e-səhiyyə tibbi xidmətlərin göstərilməsi səhiyyə sistemlərinin idarə edilməsinin dəstəklənməsi üçün elektron istifadə etməklə informasiya axınının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.

barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor Məsumə Məmmədova məlumat verib.

“Səhiyyə xidmətləri bazarının inkişafı İKT- sahəyə tətbiqi yalnız 2000- ildən etibarən prioritetlər sırasına daxil olub. “Böyük səkkizliy”in (G8) 2000- “Səhiyyədə qlobal tətbiqlər” layihəsi dünya ictimaiyyətinin sonradan “eHealth” adlandırdığı problemin rəsmi başlanğıc nöqtəsi hesab edilir. Növbəti addım kimi 2005- Dünya Səhiyyə Assambleyasının 58- sessiyasında müzakirə olunmuş DST tərəfindən qəbul edilmiş qətnaməni, habelə elektron səhiyyə konsepsiyasını qeyd etmək lazımdır. qətnamədə səhiyyənin keyfiyyətinin artırılmasında, səhiyyə sağlamlıqla bağlı fəaliyyət sahələrində tədqiqatların keyfiyyətinin yüksəldilməsində e-səhiyyənin mühüm rol oynayacağı vurğulanıb.

DST tərəfindən e-səhiyyənin formalaşdırılmasına dair dövlətlərə ünvanlanmış çağırış e-səhiyyə xidmətlərinin reallaşdırılması üçün strateji planların, hüquqi əsasların işlənilməsini, iştirakçıların səfərbər edilməsi maraqlı tərəflərin fəaliyyətlərinin koordinasiya olunmasını fəaliyyətin müqayisəli təhlilini ən yaxşı praktikanın aşkarlanması üçün milli mərkəzlərin yaradılmasını ehtiva edir.

Elektron səhiyyə teletibb Avropa İttifaqının (Aİ) gündəliyinə 1990-cı illərin sonunda “Lissabon strategiyası” ilə daxil olub. siyasi sənəddə səhiyyənin müasirləşdirilməsində İKT- həyati vacib rol oynadığı göstərilib. sonra həmin strategiya “E-səhiyyə” adlandırılıb. 2008- e-səhiyyə Avropa Komissiyası tərəfindən Aİ- 6 mühüm baza təşəbbüslərindən biri elan edilib.

Səhiyyənin informasiyalaşdırılması ilə əlaqədar dünya tibb ictimaiyyətinin səylərinin birləşdirilməsi məqsədilə DST- nəzdində “E-səhiyyə üzrə Qlobal Observatoriya ”, – deyə professor qeyd edib.

Şöbə müdiri onu da bildirib ki, elektron səhiyyənin əsas məqsədi əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin əlyetərliyinin yüksəldilməsi, idarəetmənin effektivliyinin artırılması hesabına səhiyyə resurslarının xərclərinin azaldıması, sağlam həyat tərzi, xəstəliklərin profilaktikası, müxtəliftəyinatlı tibbi xidmətlərin göstərilməsinə dair əhalinin mütəmadi olaraq məlumatlandırılması hər bir vətəndaşa öz sağlamlığını idarə etmək imkanının yaradılması, əhalinin tibbi təminatında olan müxtəlif növ (yaş-cins, əlillik, yoxsulluq s. üzrə) bərabərsizliyin aradan qaldırılmasıdır. Elektron səhiyyənin mahiyyəti zamanda məkanda insanın səhhəti haqqında elektron formada mühafizə olunan informasiyanın çatdırılmasını təmin edən kompleks vasitələrin təqdim edilməsindən ibarətdir.

AZERTAG.AZ :Elektron səhiyyənin əsas məqsədi əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir

Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərinSource link

Tags
176adlandağırakademiyasAkademiyasıaliyyaradanartırartırılmasıassambleyasAssambleyasınınatdıavropaaxınıazazaldazaldıAzərbaycanAZƏRTACbağbarbaşbaşlanğıcbazarbazarıbazarınbildiribbiliklbirbiriBizbubunlarCəmiyyətinincicinsdadahadairdanDardaxildəndərəcədəstdəstəDidildiridirilmdoktorudqiqatlaredəedənedibediləedilənedilibediliredilmedilməsiedilməsindəedilməsininedilmiedirehtivaelanelektronelmlərelmlərietibaretməetməketməsievrilibeyniələləənərərəəriərininətiətinətiniətininətləfəaliyyətfəaliyyətifəaliyyətləformadaformalagenigöstəribgöstəriləngöstərilməsiGündəgündəlikhalininhaliyhaqqhaqqıHazırdahesabhesabathesabıhesabınahəmHəminhərhəyathəyatıhəyatınictimaiictimaiyyilildəildənillərinimkanimkanıinformasiyainformasiyaninsaninsanıinteqrasiyasiqtisadiyyataişləistifadiştirakçıiştirakçılarıkadrlarkandakarlanmaskeçidkeyfiyykəskikilatkomissiyaskommunikasiyakomplekskonsepsiyaskoordinasiyaLaLabLamlayihlayihəlayihəsilazımdırlazımildilmLiliftlissabonliyinlumatlumatlandmahiyymahiyyətimaraqlməkandaməlumatMəmmədovamilliminminatMMmüəyyənmüqayisəmütəmadiMüxtəlifnformasiyaninNöqtənöqtəsinövnövbəNövbətinstitutununolanolaraqolubolunanolunmasolunmasıolunmuonuotoynadoynayacaplanlarplanlarıprioritetlprobleminprofessorprofilaktikasqeydQəbulqlobalqorunmasrbaycanreallareallaşdıresurslarrilibrininrliyininrolSağSağlamsağlamlığısahəsaslanansaslarsessiyassessiyasındaSəhhətiSəhiyyəsəhiyyəninsəhvsəmərəliSənsənəsidirsininsistemlsistemlərininsiyasiSizsırasınasonrasonradansonundasöykənirstatistikstrategiyastrategiyasstratejitbiqitbiqltexnikatexnologiyalartəhlükəsiztəmintəminatıtəqdimtərtərəfindətərəfindəntərzitəşkilattətbiqitibbtibbitinintirakttifaquçotvacibvarsavasitvasitələrdənveribverilveriləvətəndaşvətəndaşaVətəndaşlarvətəndaşlarıvətəndaşlarınXəstəxəstəlikləxəstəliklərinxidmətxidmətlərixidmətlərinyayalnızyanvaryaradyaradılıbyaradılmasıyatınyaxşılaşdırılmasıyinatlyükyüksəkkeyfiyyətlizakirzamandazdind
Paylaş
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: