Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

“Azərbaycanın Elektrik Enerjisi Bazarında İslahatlar” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib

“Azərbaycanın Elektrik Enerjisi Bazarında İslahatlar” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib
January 18
19:26 2018


Bakı, 18 yanvar, AZƏRTAC

Respublikasının energetika nazirinin müavini Gülməmməd , ABŞ-ın ölkəmizdəki Robert Sekuta, eləcə də dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar və ekspertlərin iştirakı ilə “Azərbaycanın Elektrik Enerjisi Bazarında İslahatlar” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib.

Energetika Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, iki gün davam edən “dəyirmi masa” “Elektrik Enerjisi Bazarı haqqında” layihəsini müzakirə etmək üçün ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) maliyyələşdirdiyi Aşağı Emissiya İnkişafı Strategiyası (LEDS) proqramının mütəxəssislərini araya gətirib. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq hazırlanmış layihəsi rəqabətə əsaslanan elektrik enerjisi bazarına keçid, bazar iştirakçılarını təqdim etmək və Azərbaycanın transsərhəd elektrik ticarətini artırmaq istiqamətində mühüm addımdır.

Energetika nazirinin müavini Gülməmməd elektroenegetika sektorunda islahatlar üzrə Energetika ilə əməkdaşlıq etdiyinə görə ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinə təşəkkürünü çatdıraraq, layihəsinin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, bu gün enerji təhlükəsizliyini edərək, qlobal layihələrlə Avropanın enerji təhlükəsizliyində vacib tərəfdaşa çevrilib. Bununla yanaşı, bu sahənin idarə edilməsinin müasir çağırışlara cavab verən səviyyədə qurulması islahatların aparılmasını zəruriləşdirir. “Gələcəkdə ölkənin enerji təhlükəsizliyinin dayanıqlığını, səmərəli idarəetməni və keyfiyyətin yüksəldilməsini etmək bu sektorda aparılan islahatların hədəfləridir. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi, xarici və yerli ekspertlərin iştirakı ilə hazırlanan layihəsi düşünürəm ki, Azərbaycanda enerji bazarının liberallaşdırılmasına, rəqabət mühitinin yaradılmasına verəcək”.

Sonra isə ABŞ Robert Sekuta çıxış edərək, layihəsini enerji əməkdaşlığının töhfəsi kimi qiymətləndirib:““Elektrik Enerjisi Bazarı haqqında” qəbul edilərsə və tam şəkildə icra edilərsə Azərbaycanın enerji sektoru və iqtisadiyyatının inkişafına böyük köməklik göstərəcəkdir. elektrik enerjisi təchizatının keyfiyyətini artıracaq, müasir, effektiv elektrik enerjisi sistemi və şəbəkəsi üçün zəruri rəqabət mühitinə şərait yaradacaq və səmərəliliyi yüksəldəcək. Elektrik enerjisi sisteminə sərmayələr üçün stimul verəcək”.

Tədbir layihəsinin konsepsiyaları, bu qanunun tətbiqi üçün zəruri olan məcəllələr və qaydalar, elektroenergetika bazarı iştirakçılarından bəhs edən çıxışlarla davam etdirilib.

Qeyd edək ki, USAID-in Energetika Nazirliyinə texniki yardımı 2016-cı ildə başlayıb. Həmin vaxt tərəflər hökumətin islahat proqramına dəstək olaraq “Elektrik Enerjisi Bazarı haqqında” layihəsinin hazırlanmasında əməkdaşlığa dair razılıq əldə ediblər.

AZERTAG.AZ :“Azərbaycanın Elektrik Enerjisi Bazarında İslahatlar” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib

Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərinSource link

Tags
182016agentliyinagentliyininağıraparılanaparılmasıarayaartıracaqartırmaqatdıaviniavropanAvropanınazAzərbaycanAzərbaycandaAzərbaycanıAzərbaycanınAZƏRTACbaşbazarbazarıbazarınbazarındaBeynəlxalqbəhsbildirilibbirBizbubununlacavabcavadovchizatdairdandanışıbdavamdayandəstdəstədəstəkdəstəyidirirDövlətdüşünürəmedəedəkedənedərəkedibediblediblərediləedilmedilməsinineffektivekspertlElelektrikeləenergetikaenerjienerjisietdirilibetdiyinetməetməkevrilibələldəələəlləənərərəəriniətinətiniətləgələgətiribgörgöstərgöstərəgünhaqqhaqqıhazırlananHəminicrailinkişafıinkişafınaiqtisadiyyatiqtisadiyyatıirilibislahatislahatlarislahatlarıistiqamiştirakçıiştirakçılarıkeçidkeyfiyykəsikikilatlarköməkliklarlalayihlayihəlayihəsilayihəsininldilmLililiyilxalqmaliyymaliyyəminMMnazirininnazirliyinazirliyinnazirliyindNazirliyindənazirliyindənndiribninolanolaraqonuproqramproqramınaproqramınıproqramınınQabqanunqanununqaydalarqeydQəbulqlobalqurulmasqurumlarracaqraraqrazırazılıqrbaycanrbaycandarespublikasRespublikasıRespublikasınınRəqabətridirrlananrlanmrlanmasrobertsahəsaslanansektorusektorundasekutasəfirisəhvsəmərəlisəviyyəsininsistemisisteminsizliyindsizliyinisizliyininslahatlarsonrassislstrategiyastamtbiqitexnikitəchizatıtəcrübətədbirtəhlükəsizliyinitəmintəqdimtərtətbiqiticartiraktiribtöhfəusaidvacibvarsavaxtververəverəcəkverənxariciyanayanvaryaradyaradacaqyaradılmasıyeniyerliyirmiyükzakir
Paylaş
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: