Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

Azərbaycanda Ümumxalq Hüzn Günüdür – Report.az

Azərbaycanda Ümumxalq Hüzn Günüdür – Report.az
January 20
00:35 2018

Şəhidlər XiyabanıBakı. 20 yanvar. REPORT.AZ/ Azərbaycanın suverenliyi, istiqlaliyyəti ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizənin rəmzi olan 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən ildönümüdür.

“Report”un xəbərinə görə, Qanlı Yanvar hadisələrindən 28 il ötür.

1990-ci il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə keçmiş dövlətinin hərb maşını həm quru, həm də dəniz yolu ilə Bakı şəhərinə həmlə edərək görünməmiş qəddarlıqla keçirilən cəza tədbirlərinə imza atıb. Bu hadisə nəticəsində heç bir günahı olmayan 133 dinc sakin öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz olunub. Həlak olanlar arasında yetkinlik yaşına çatmayanlar, qadınlar qocalar da var idi. SSRİ Prezidenti Mixail Qorbaçovun göstərişi ilə Ordusunun həmin gün Azərbaycan qarşı həyata vəhşi terror aktı insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixinə qara hərflərlə yazılıb.

20 Yanvar faciəsi törədilən zaman ölkədə informasiya blokadası yaranmışdı, radio televiziyanın enerji bloku silahlı hərbiçilər tərəfindən vəhşicəsinə partladılmış, mətbuatın nəşrinə qadağa qoyulmuşdu. Məqsəd xalqı bu dəhşətli faciədən xəbərsiz qoymaq idi. Xalqın bu ağır günlərində, yanvarın 21-də Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək, təşkil olunmuş yığıncaqda çıxış edib, xalqla birgə olduğunu bildirib, 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verib, onun hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd olduğunu, mərkəzin o zamankı respublika rəhbərlərinin günahı üzündən yol verilmiş kobud siyasi səhv olduğunu göstərib. Bu tarixi çıxışın mətni dünyaya, respublikaya geniş yayılıb. Heç yerdən köməyi olmayan xalqın qəlbində inam ümid işığı yanıb.

1993-cü ildə öndər Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra 20 Yanvar faciəsinin baş verməsinin səbəblərinin araşdırılması onu törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunması məsələsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. 20 Yanvar faciəsinin Azərbaycan xalqının tarixində yeri rolu, bu faciənin əbədiləşdirilməsi bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yönündə mühüm işlər görülüb.

Milli Məclis 1994-cü il martın 29-da 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciəli hadisələr haqqında qərar qəbul edib. Bununla da Heydər Əliyevin təşəbbüsü təkidi nəticəsində 20 Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində hüquqi-siyasi qiymət verilib, faciənin günahkarlarının adları açıq şəkildə bəyan edilib.

1990-cı ilin yanvarında baş verən bu ağır faciə bütün dəhşətlərinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini zəiflədə qıra bilmədi, əksinə, xalq daha da prinsipal mübarizəyə qoşuldu bu mübarizədən qalib çıxdı.

Hər il 20 Yanvar Azərbaycanda Ümumxalq Hüzn Günü olaraq qeyd edilir.

Source link

Tags
119202129açıqadlarağıranalyticsatdıatıatıbatılıbazazadlAzərbaycanAzərbaycandaAzərbaycanıAzərbaycanınBakıbarizbaxmayaraqbildiribbilmədibirbiriblokadasbubununlacəlbcəzacicinaydadahadaimidandbirlddarldemokratiyayadəhşətlidənDənizDidildilmidincdirilmDövlətdövlətininedəedərəkedibedilibedilirenerjiələləənərərəəriərininətiətinətininətləfaciəgecgenigələgələrəkgooglegörgöstəribgöstərişgüngünühadishadisəhadisələrhakimiyyhakimiyyəthaqqhaqqıHBHeydərHeydər ƏliyevhəbshəlakhəmHəminhərhərbhərbihərbiçilərhəyatahumanizmictimaiyyidiililəilinimzainaminformasiyainsanlinsanlığairadirdiyiişləişləristiqamkeçəkeçənkeçirdiyikeçiriləkeçirilənkobudköməyilbindLiliyevliyevinliyinmartməclisməqsədməsələməsələsiməsuliyyətMətbuatmətbuatımətbuatınmilliminmixailmoskvadakmübarizəmübarizədənəfərnəticəninnümayəndəolanolanlarolaraqolduolmayanolunmasolunmuolunubönonuOnunordusununpartladprezidentprezidentiqadağaqalibqanunsuzQARqaraqeydQəbulqərarqiymətqıraqocalarqorbaqoymaqqoyulmuQuruRAradiorbaycanrbaycandareportrespublikarəhbərlərininrəmzirininrolurundasakinsəhvsəviyyəShowsilahlsininsiyasisonrasovetsuliyysuverenliyitarixitarixintarixindtbuatterrortədbirlərintərtərəfindətərəfindəntəşəbbüstəşkiltinintoptörədilənuğrundauluvarververəverənveribverilibverilmivəhşiXalqxalqıxalqınaxalqınıxəbərsizxiyabanXiyabanıyayanyanvaryanvarınyaralanyaranmyaranmışyaşıyaşınayataYAYyayıyayılıbYazyazılıbyenidyenidənyerdəyerdənyeriYolYOLUzaman
Paylaş
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: