Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

Osteopatiya nədir?

Osteopatiya nədir?
March 18
02:05 2018


Yəqin ki, sizin osteopatiyanın nə olduğu haqqında məlumatınız azdır və müalicə prosesi zamanı yarana biləcək ağrılardan ehtiyatlanırsınız.  

Osteopatiya ağrılı deyil. Osteopat həkim prosedura vaxtı toxumalarda müqavimət yaratmamaq üçün, toxumalara çox incə təsir edir. Pasient manipulyasiya zamanı yaranan hər hansı narahatçılığı həkimə bildirməlidir. “London Osteopatik Kollecinin” qabaqcıl müəllimlərindən olan d-r K.S. Datton osteopatik proseduranı başlamazdan əvvəl pasientlərə iki qaydanı izah edir: “Birinci . Əgər mən sizdən hər hansı hərəkəti etməyinizi xahiş etsəm və bu ağrılı olsa –  o hərəkəti dayandırın. İkinci . Əgər mən sizə ağrıverici hərəkət etsəm məni məlumatlandırın və mən bunu dayandırım”.

Osteopatiyada müalicə vasitəsi

Milli.Az hekimtap.az-a istinadən bildirir ki, osteopatiyada xəstəliyin diaqnostikası və eləcə də müalicəsi yalnız həkimin əlləri vasitəsilə həyata keçirilir. Sağlam insan orqanizmində orqan və toxumalar müəyyən forma, sıxlıq və temperatura . Patoloji proseslər baş verdikdə bu göstəricilər dəyişir: orqanlar yerini dəyişə bilir, böyüyür, sıxlıqları daha da arta bilir. Professional osteopat müayinə zamanı məhz bu dəyişiklikləri hiss edir. Onun həssas və təcrübəli barmaqları yüngül toxunuşla orqanizmdə baş verən dəyişiklikləri təyin bilir.

Osteopatiyanın sahələri: 

 – Struktural osteopatiya – dayaq hərəkət aparatını; 

 – Kranial osteopatiya – kəllə sümüklərinin qarşılıqlı münasibəti, beyin qışalarının  vəziyyəti, qan və likvorun sirkulyasiyasını;

 – Visseral osteopatiya – daxili orqanları əhatə edir. 

Əsl osteopat hər hansı situasiyadan çıxmağa sizə yardım etməklə yanaşı, xəstəliyin əsl səbəbini tapıb, aradan qaldırmağı öz qarşısına qoyur. Bu işdə ona anatomiya və fiziologiyanın dərin bilikləri yardım edir.

Sağlamlıq üç -birilə əlaqəli: dayaq-hərəkət, neyrohumoral və psixi sistemlərin vəhdətindən asılıdır. Bu sistemlərin hər hansı birində pozulma digər sistemlərə təsir edir və osteopatik zədələnməyə səbəb olur. 

Osteopatiyanın üç əsas prinsipi var:

 – Bədənin anatomik, fizioloji və mexaniki tamlığı.

 – Struktura funksiyanı və funksiya strukturanı idarə edir.

 – Həyat – hərəkət deməkdir. Hüceyrə, orqan və bütün orqanizmin normal üçün struktur və mayelərin sərbəst hərəkəti vacibdir. 

Osteopatın əlləri bəzi tibbi avadanlıqların təyin bilmədiyi dəyişiklikləri: əzələ və bağların gərginliyini, daxili orqanların ritm pozulmalarını və s. hiss bilir. Həkim osteopat bu problemləri təyin edərək –  əzələ gərginliyini aradan qaldırır, ordakı iltihabı zəiflədir; toxumaya yüngül təzyiq etməklə toxumanın  qan axınını normallaşdırıb orqanın normal işini bəra bilir. neçə belə “zərif manipulyasion” seansdan sonra orqanizmin bütün sistemləri müntəzəm işləməyə başlayır. Nəticəni əldə etmək üçün manual terapevtin olduğu kimi, güc tətbiq etmək lazım deyil, sadəcə olaraq hara və necə təsir dəqiq  ölçmək gərəkdir.  Bağlı qapını iki yolla mümkündür: güc təsir etməklə sındırmaq yolu ilə (necə ki manual terapevtik və digər ağrılı proseduralarla), ya da heç güc tətbiq etmədən açar istifadə edərək (osteopat həkimin zərif təsiri orqanizmin özünütənzimləmə və özünübərpa mexanizmlərini işə salaraq müalicə əldə etməsi). Osteopatik seansdan sonra orqanizmə yeni vəziyyətə uyğunlaşmaq üçün vaxt vermək gərəkdir, bunun üçün növbəti osteopatik proseduralar arasında ən azı üç gün vaxt verilir. Bu müddət ərzində siz müalicəvi effektin artdığını hiss edəcəksiniz, özünüzdə rahatlıq, həyat eşqinin artması daxili resurslarınızın olunduğunu hiss edəcəksiniz.

Osteopatiya uşaqlarda nəyi müalicə edir?

 – Doğuş travmasının fəsadları;

 – Yenidoğulmuşlarda sancılar;

 – Döş qəfəsi deformasiyaları;

 – Birinci boyun fəqərəsi(atlasın) blokadası;

 – Kəllə sümüklərində kələ kötürlük (braxiosefalgiya);

 – Psixomotor inkişafın ləngiməsi;

 – Diqqət yayınıqlığı, yaddaşsızlıq;

 – Görmə pozulmaları, çəpgözlük;

 – Qamət pozulması, skolioz, kifoz;

 – Əyriboyunluq;

 – Yastıayaqlıq.

Osteopatiya böyüklərdə hansi problemlərin müalicəsində istifadə olunur:

 – Dayaq- hərəkət aparatı xəstəlikləri ;

 – Travma və əməliyyatdan sonrakı vəziyyət;

 – ağırlaşması;

 – Ginekoloji xəstəlilər, kiçik çanaqda bitişmə (spayka), ağrılı menstruasiyalar, bəzi növ sonsuzluqlar;

 – Miqren və digər mənşəli baş ağrıları;

 – Həzm sistemi xəstəlikləri.

Hər pasientin müalicəsi individual olaraq aparılır və osteopatiyanı bütün xəstəliklərin müalicəsi üçün panaseya hesab etmək doğru olmazdı. sıra Avropa ölkələrində osteopat həkim əzələ gərginliyi, boyun və bel ağrıları, uşaqların zehni qabiliyyətini artırmaq üçün, uşaqlarda və böyüklərdə baş ağrılarının müalicəsi üçün, qamət pozulmalarının bərpası üçün bütün ailə üzvlərinin müraciət bildiyi,  ailənin ən sevimli həkiminə çevrilir. Təəssüflər olsun ki, gec mərhələlərdə orqanizmin kimyəvi proseslərinin ciddi pozulmaları zamanı, onkoloji proseslər zamanı osteopatiya gücsüzdür. 

Osteopatiyanin aparilmasina əks göstərişlər:

 – Ağır infeksiyalar;

 – Onkoloji xəstəliklər;

 – Tromboz.

İlk baxışda osteopat-həkimin qəbulu adi həkim qəbulundan fərqlənməsə də, bəzi fərqlər var.  Osteopat ayaq barmaqlarından tutmuş kəllə sümüklərinə kimi bütün bədəninizi müayindən keçirir. O öndən, arxadan və yanlardan müayinə edir, bədənin nahiyələrinin -birinə uyğunluğunu müqayisə edir, qamət pozulmasını, yeriş zamanı bədənin nəzərdən keçirir. Ayaqüstə və oturan vəziyyətdə müayinədən sonra isə xəstənin uzanmış vəziyyətində bədənin müxtəlif toxumalarının harmonikliyinə, gərginliyinə, əzlələrin qarşılıqlı münasibətinə, maye axınlarının ritminə diqqət yetirir. O, üç osteopatik sistemin: sümük-əzələ-fassiya, kraniosakral və visseral sistemin ardıcıl müayinəsini aparır. Osteopatik testlərlə bu sistemlərdə mövcud olan patologiyaları aşkara çıxarır.

Osteopat həkim xəstəliyi deyil xəstəni müalicə edir. Belində ağrıdan şikayətlənən pasietin kəllə sümükləri ilə işləyən osteopat həkim sizə ilk baxışda qəribə gələ bilər. Osteopat həkim mükəmməl anatomik biliklərə yiyələnmişdir. Orqanizmin müxtəlif nahiyələrindəki əlaqələri dərindən bilən osteopat həkim xəstəliyin səbəbini aradan qaldıraraq mövcud şikayətlərdən birdəfəlik azad edir.  

Milli.Az

Source link

Tags
1139AçaraçmaqadiağırağrıağrılarağrılardanağrılarıağrılarınıağrılarınınAiləailəninaliyyanatomiyaaparataparatıaparılıraparıraqlaraqlardaaradanarasıArdıcardıcılartaartırmaqartmasarxadanasılıdıratlasavadanlAvadanlıqlaravadanlıqlarıavropaaxıaxınıayaqayinazAzadazdıazdırbağbağlarıbarmaqlarbaşbaxBelbelindbeyinbədəniBədəninizibərpabəziBilbildirirbildirmbiləcəkbilənbilərbiliklbilirbirbirdəfəlikbirinbirincibirindblokadasboyunbubulundabulundanbunubununciddidadahadandaxilidayanddayandıdemədeməkdirdeyildəndəqiqdərindərindəndəyişiklikləridəyişirdiaqnostikasdigərdiqqətdoğruedəedəcəksinizedərəkedireffektiehtiyatlanEleləetməetmədənetməketməsietməyievrilirələləəlilənərərəəriəriniərininəsirətiətinətiniətləəziyyətfacebookfəaliyyətifərqlərfəsadlarformafunksiyafunksiyangecgərginliyiginekolojigöstəricilərgöstərişGücgünhaqqhaqqıharahesabhəkimhəkiminhərhərəkətHərəkətihəyathəyatahissikliklililkinfeksiyalarinkişafıinsanirilirişləişləyəişləyənistifadistinadizahkeçirilirkikiçikkimkiminkincikollecininksinizLaLamlardalardanlazımLilidirliyinliyyatdanllimllondonlumatlumatlandmalikdirmayemayelmexanizmlməhzməlumatmənMənimənşəliməqsədmərhələmilliMiqrenMMMüalicəmüalicəsimüayinəmüayinədənmüddətmüəyyənmünasibətimüqavimətmüraciətMüxtəlifnarahatneNƏDİRnəticənəticəninəyinəzərdəninninizinormalnormallanövnövbəNövbətinzimlolanolaraqolduolduğuolmazdolsaolsunolunduolunduğunuolunuroluronaonkolojiOnunorqanorqanizmorqanizmdorqanizminorqanizmindorqanınorqanlarorqanlarıOsteopatiyaosteoxondrozunpasientlpatolojipozulmalarıpozulmaspozulmasıprinsipiproblemlproblemləproblemləriproseduruprosesiproseslpsixiqabaqcqabiliyyqabiliyyətiniqaldırırQanqapıQARqarşısıqarşısınaqaydaqaydanqəbuluqəbulundaqışqoyurRArahatlraraqresurslarrginliyirginliyinricilrininrzindsadlarSağSağlamsağlamlıqsahəsahələrisalaraqsevimlisəbəbsəbəbinisərbəstsistemisisteminsistemlsistemləriSizsizdəsizinsırasıxlıqSkoliozsonrasonrakstruktursümükləriSümüklərintaptapıbterapevtiktestltestlətəcrübətəsirtəsiritətbiqtəyintəzyiqtibbitravmatravmastravmasıUnlaUşaqlardauşaqlarıvacibdirvarvasitvasitəsivaxtververəverənverilirverməkvəziyyətvəziyyətivəziyyətiniVIXəstəxəstəlikləxəstəliklərxəstəliklərixəstəliklərinxəstəliyixəstəliyinxəstəniXəstəninyayaddaYaddaşyalnızyanayaranayarananyataYAYyayıyayınyeniyeriyeriniyetiriryollaYOLUyükləzamanzehnizədəzəiflədir
Paylaş
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: