Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

“AzerGold” geoloji-kəşfiyyat və tədqiqat işlərini davam etdirir

“AzerGold” geoloji-kəşfiyyat və tədqiqat işlərini davam etdirir
April 10
14:07 2018


Bakı, aprel, AZƏRTAC

“AzerGold” QSC fəaliyyət göstərdiyi son iki ildə Daşkəsən rayonunda yerləşən Çovdar qızıl mədənində hasilatın bərpası, qiymətli metalların ixracı və satışının təşkili, həmçinin istehsalat proseslərinin optimallaşdırılması işlərini uğurla çatdırıb.

QSC-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nəticədə “AzerGold” QSC əlvan metalların hasilatını əhəmiyyətli dərəcədə artıraraq qeyri-neft ixracının genişlənməsinə önəmli töhfəsini verib. Ölkəmizin başçısının tapşırığı və hökumətinin həyata keçirdiyi siyasi kursa uyğun “AzerGold” QSC-nin hədəfi yaxın gələcəkdə bır sıra mədənləri istismara verməklə dağ-mədən sənayesinin kompleks inkişafı, qeyri-neft sektoru üzrə gəlirlərin artırılması və ölkəyə valyuta axınının edilməsi, regionların dəstək, yeni iş yerlərinin açılması və bununla da əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsidir. Bu məqsədlə cəmiyyət geoloji-kəşfiyyat və işlərini davam etdirməkdədir.

Hazırda “AzerGold” QSC tərəfindən bir sıra yataq və perspektivli ərazilər üzrə kəşfiyyat işləri aparılır. Görülən işlərin məqsədi yeni əlvan metal yataqlarının kəşf edilməsi ilə yanaşı, məlum yataqların resurs və ehtiyatlarının artırılması, hesablanması və təsdiqlənməsidir.

Oksid (yerüstü) mərhələsi çərçivəsində istismarı davam edən Çovdar mədəninin növbəti mərhələsi olan sulfid (yeraltı) mərhələsi çərçivəsində qızıl, gümüş və mis ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi üçün buruq-qazma işləri qrafik üzrə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, sulfid fazası çərçivəsində metallurji testlər aparılacaq, laborator analizlərin nəticələri təhlil ediləcək. Bu üçün yekun texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədinin xarici məsləhətçi şirkət tərəfindən cari ilin hazırlanması nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı, Çovdar mədəninin yaxın və uzaq cinahlarında çöl sınaqlaşdırma işləri həyata keçirilir, perspektivli ərazilər üzrə geofiziki tədqiqatlar aparılır. Məhz bu tədqiqatlar sayəsində cari ildə Çovdar yatağından 5-7 kilometr məsafədə yerləşən Ağyoxuş perspektivli qızıl sahəsi aşkarlanıb, ərazidə kompleks geoloji işləri başlanılıb.

Balakən rayonu ərazisində yerləşən Köhnəmədən sahəsində də geniş və kəşfiyyat işləri həyata keçirilir. Ehtiyatlarının həcminə görə Avropanın ikinci ən böyük yatağı hesab edilən və dünya polimetal yataqlarının ilk onluğuna daxil olan Filizçay yatağı üzrə metallurji testlərin, mühəndis-geoloji və hidrogeoloji tədqiqatların aparılması, həmçinin ətraf mühitin qiymətləndirilməsi sənədinin hazırlanması nəzərdə tutulub. Filizçay yatağında ilkin iqtisadi qiymətləndirmə sənədi nüfuzlu beynəlxalq məsləhətçi şirkət tərəfindən cari ilin ikinci rübündə hazır ediləcək. Köhnə mədənin digər yatağı – Mazımçay yatağında buruq-qazma işlərinin birinci mərhələsi çatdırılıb. Alınan nəticələr analiz üçün və xarici laboratoriyalara göndərilib. İlkin nəticələr əsasında ərazidə növbəti buruq-qazma işlərinin icrası planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Mazımçay mis yatağının resurslarının artırılması və təsdiqlənməsi Filizçay layihəsinin iqtisadi səmərəliliyini artıra bilər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən Ortakənd-Xanağa sahəsində 2017- ilin dördüncü rübündə kompleks geofiziki tədqiqatlar və cari ildə buruq-qazma işlərinin başlanması planlaşdırılır.

2018- ildə bütün layihələr üzrə həyata keçirilməsi planlaşdırılan buruq-qazma işləri çərçivəsində qazılacaq quyuların ümumi dərinliyi 20,000 metrdən çox təşkil edəcək.

“AzerGold” QSC tərəfindən həyata keçirilən kəşfiyyat işləri peşəkar geoloq və mütəxəssislər tərəfindən, həmçinin beynəlxalq ekspertlərin dəstəyi ilə icra olunur. Geofiziki işləri cəmiyyətin sifarişi ilə təchiz edilən ən müasir, naqilsiz geofiziki avadanlıq və proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu da məlumatların daha dolğun, düzgün və səmərəli olmasını edir.

işlərinin uğurla həyata keçirilməsi üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti, Milli Elmlər Akademiyasının elmi- institutları, müvafiq və xarici laboratoriyalar, həmçinin dünyanın aparıcı məsləhətçi şirkətləri olan “SRK Consulting” və “Micon International Limited” (Böyük Britaniya) şirkətləri ilə əməkdaşlıq edilir.

AZERTAG.AZ :“AzerGold” geoloji-kəşfiyyat və işlərini davam etdirir

Mətndə səhv varsa, qeyd ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərinSource link

Tags
000102057akademiyasAkademiyasıAlaliyyalınananalizaparılacaqaparılıbaparılıraprelartırartıraaşkarlanıbatdıavadanlAvadanlıqavropanAvropanınaxıaxınıayazazergoldAzərbaycanAZƏRTACbalakBalakənbaşbaşabaşçısıbaşçısınıbaşçısınınbaşlanılıbBeynəlxalqBilbildiriblbilərbirbirinciBizbritaniyabubununlacariçaycəmiyyətcidadahaDaşDaşkəsəndavamdaxildəndərəcədəstdəstədəstəkdəstəyiDidigərdinindördDördüdqiqatdqiqatlarDünyanıDünyanınedəedəcəkedəkedənedibediləediləcəkedilənediliredilmedilməsiedirehtiyatlarekologiyaekspertlelmləretdiriretdirmələləənərərəəriəriniərininəslətiətinətininətləətlərifazasfəaliyyətfiyyatgenigeofizikigeolojigələgöndərilibgörgörüləgörüləngöstərdiyihalininhasilathasilatıHazırdahesabhesablanmashəmhəyataicraicrasikinciililinilkilkininkişafıinkişafınainstitutlarinternationaliqtisadiirdiyiiriliririlmişləişləriişlərinişləriniişlərininistehsalatistismaristismaraIVixracixracıixracınıkarkarlankeçirdiyikeçiriləkeçirilənkeçirilirkeçirilməkeçirilməsikəskəsəkəsənkəşfkikilometrköhnəkomplekslaboratoriyalarlacaqlanmaslayihlayihəlayihələrlayihəsininldilmLililiyinilumatlarlxalqmetalmetallarmetrdmetrdənmədəməhzməlumMəlumatlarməlumatlarımərhələmərhələsiməsləhətmilliminminatmizinMühəndismütəxəssislərmuxtarnaqilsizNaxçıvannayesininnazirliyininndirilmndirmneftnəticənəticələrininnininnövbəNövbətiolanolaraqolmasolmasıolunuronuoptimallaperspektivlipeşəpeşəkarplanlaproqramproseslqazqazıqazılacaqqazmaqeydqeyriqiymətliqızqızıqızılqrafikquyularquyularıRAraraqrayonurayonundarazidrazilrazisindrbaycanrdiyiregionlarrespublikasresurslarrifahrilibrininrlanmassahəSahəsisatışınınsaysdiqlsektorusəhvsəmərəliSənsənəsidirsifarisifarişsifarişisininsiyasisırasonsonundasosialssisltaptestltestlətexnikiTəbiitəchiztədqiqattəhliltəmintərtərəfindətərəfindəntəşkiltəşkilitinintöhfətutulubuyğunUzaqvalyutaVanvarsavasitveribxariciXidmətiyanayatayatağındanyataqyataqlaryaxınyekunyeniYeryeraltyerlərininyerləşənyerliyük
Paylaş

0 Şərh

Şərh Yoxdur!

Heç Bir Şərh Yoxdur,Şərh Əlavə Etmək İstəyirsiniz?

Şərh Əlavə Et

Write a Comment

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: